O Nás...

Sdružení pro pomoc lidem s mentálním postižením vzniklo v roce 1969 jako celorepubliková organizace.

V Praze  byla založena až v roce 1972. Zlepšení v péči o lidi s mentálním postižením bylo však započato až po roce 1989, na popud státu.

"Sdružení pro pomoc lidem s mentálním postižením Krajský výbor Praha" pracuje pod tímto názvem od roku 2002.

Původní oficiální název "Sdružení pro pomoc mentálně postiženým - Krajský výbor Praha" byl vzhledem k legislativě změněn v roce 2007 na "Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s., Krajská organizace Praha". Značka SPMP zůstala v platnosti. Nově se Krajská organizace rozdělila na zapsané spolky - pobočné spolky. Zde se vám představuje Pobočný spolek Praha-sever.

Pracují zde převážně dobrovolní pracovníci.

Snahou SPMP je...

 • budovat chráněná bydlení podle individuálních potřeb lidí s mentálním postižením
 • budovat chráněné dílny s možností uplatnit se na trhu práce
 • zajistit osobní asistenci s cílem pomoci lidem s mentálním postižením
 • získávat sponzory pro činnost SPMP
 • pomoc rodičům lidí s mentálním postižením v domácnosti

Činnost Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením...

SPMP se zaměřuje především na tyto oblasti:
 • Vzdělávací : ve večerní škole pro mentálně retardované členy, výtvarné výchovy, v kroužcích keramiky, výuky vaření a práce s počítačem
 • Společenské : pořádání tanečních kurzů, diskohrátky se soutěžemi, plesy, karneval
 • Rehabilitační a sportovní : kurzy plavání, kroužky stolního tenisu, cvičení, vycházky, sportovní kluby, sportovní soustředění
 • Rehabilitační pobyty : jednotlivců s odborným doprovodem, rodičů s dětmi v tuzemsku i v zahraničí s komplexním zabezpečením po profesní stránce.
 • Vzdělávací akce pro rodiče a výchovný personál : pořádání seminářů, odborných přednášek vedených odborníky (pedagogy, lékaři atd.).
 • Ediční činnost : informování členů o plánovaných pobytech a táborech, pravidelná zpravodajství o všech akcích, dopisní agentura, důležité informace odborné pro rodiče mentálně postižených.
 • Okamžitá pomoc v tísni : pro řešení problémových situací svých členů 
 • Spolupráce s magistrátem hlavního města Prahy : podávání projektů na vlastní činnost rehabilitační a vzdělávací, legislativní úpravy pro vytvoření lepších podmínek života ve společnosti a podpory k rozšiřování pracovních příležitostí v chráněných dílnách.
 • Zaměření do budoucnosti : zintensivnit seznamování obecné veřejnosti s potřebami a problémy mentálně postižených, zvýšit apelaci na legislativní orgány a orgány státní pro utvoření podmínek osobní asistence a skupinového bydlení mentálně postižených osob s různým stupněm postižení. Rozšiřovat své členstvo nejen o zdravotně postižené a jejich rodiče, ale i o všechny, kdo se zajímají o spolupráci a pomoc mentálně retardovaným, zejména o odborníky z řad medicínské a pedagogické veřejnosti.