Činnost společnosti

 

Zaměření do budoucnosti...

zintensivnit seznamování obecné veřejnosti s potřebami a problémy mentálně postižených, zvýšit apelaci na legislativní orgány a orgány státní pro utvoření podmínek osobní asistence a skupinového bydlení mentálně postižených osob s různým stupněm postižení. Rozšiřovat své členstvo nejen o zdravotně postižené a jejich rodiče, ale i o všechny, kdo se zajímají o spolupráci a pomoc mentálně retardovaným, zejména o odborníky z řad medicínské a pedagogické veřejnosti...

Okamžitá pomoc v tísni...

pro řešení problémových situacích svých členů...

Ediční činnost...

informování členů o plánovaných pobytech a táborech, pravidelná zpravodajství o všech akcích, dopisní agentura, důležité informace odborné pro rodiče mentálně postižených...
.

Vzdělávací akce pro rodiče a výchovný personál...

pořádání seminářů, odborných přednášek vedených odborníky (pedagogy, lékaři atd.)...

Vzdělávací...

ve večerní škole pro mentálně retardované členy, výtvarné výchovy, v kroužcích keramiky, výuky vaření a práce s počítačem...

Společenské...

pořádání tanečních kurzů, diskohrátky se soutěžemi, plesy, karneval

Rehabilitační a sportovní kurzy...

kurzy plavání, kroužky stolního tenisu, cvičení, vycházky, sportovní kluby, sportovní soustředění

Rehabilitační pobyty...

jednotlivců s odborným doprovodem, rodičů s dětmi v tuzemsku i v zahraničí s komplexním zabezpečením po profesní stránce.

Spolupráce s magistrátem hlavního města Prahy...

podávání projektů na vlastní činnost rehabilitační a vzdělávací, legislativní úpravy pro vytvoření lepších podmínek života ve společnosti a podpory k rozšiřování pracovních příležitostí v chráněných dílnách.