Media

Tato část webových stránek je věnována propagačním mateirálům, výročním zprávám či tiskovými zprávami pro media širikou veřejnoust.

SIGNUM LAUDIS

SIGNUM LAUDIS v latinském jazyce „znamenají chvály“ byl název vyznamenání udělovaného v letech 1850 – 1918. My jsme si tento název poprvé „vypůjčili“ pro pochvalu mecenášů Video festivalu a nyní podruhé pro pochvalu některých zasloužilých osobností SPMP ČR.

Vzpomínky na naše akce

V této části si můžete stáhnout fotografie, které Vám připomenou vzpomínky na naše akce.