Sportovní kluby

Součástí SPMP Praha-Sever jsou v současné době dva sportovní kluby. Jedná se o sportovní kluby, které se zúčastňují různých akcí a her pro mentálně, tělesně postižené spoluobčany a mají své pravidelné tréninky. Sportovní kluby jsou součástí Českého hnutí Speciálních olympiád.

Sportovní klub Běžců Běchovice

 

Sportovní klub Plavci Praha