Rekondiční pobyt Lipno - Pasečná

Datum konání : 27.7. - 10.8. 2024

Čas:

: 09:30
Odjezd : 10:00
Přistavení autobusu : Praha - Černý Most
(Autobusová zastávka výjezd směr z Prahy)
Poznámky : - Dodržte čas srazu
- Nutno vybrat doklady + leky, apod...
Informace : - Začínáme pobyt obědem
- Svačinu a pití do autobusu nebrat
Platební podmínky :
Cena pobytu za dva týdny :: 17 000,- Kč
Účet pro platbu : 2100897440 / 2010
Variabilní symbol :: 27071008
Zpráva pro příjemce : Jméno účastníka + LIPNO

Potřebná dokumetace ke stažení Vybavení účastníka na rekondiční pobyt
  Prohlášení o bezinfekčnosti
  Charakteristika účastníka rekondičního pobytu
  Posudek o zdravotní způsobilosti účastníka
 
Víše uvedené potřebné dokumenty jsou uloženy ve formátu PDF. Pro správné zobrazení si stáhněte nejnovější verzi Adobe Acrobat Reader.