SIGNUM LAUDIS

SIGNUM LAUDIS v latinském jazyce „znamenají chvály“ byl název vyznamenání udělovaného v letech 1850 – 1918. My jsme si tento název poprvé „vypůjčili“ pro pochvalu mecenášů Video festivalu a nyní podruhé pro pochvalu některých zasloužilých osobností SPMP ČR.

V roce 2016 dostaly novinářskou cenu „Řád srdce“ za podporu osob s handicapem paní PaedDr. Blanka Dvořáková z Unhoště (která byla již v roce 1995 oceněna výborem dobré vůle Nadace Olgy Havlové) a Ilonka Hrušková z Rakovníka (který byla již v roce 1999 oceněna Výroční cenou novinářů Západočeského kraje „Za občanskou statečnost“).

PaedDr. Blanka Dvořáková Ilonka Hrušková
Ing. František Halm Alexandra Řezníčková Ing. Mgr. Milana Remanová
Ing. Mgr. Nataša Strakošová Vykydalová Bc. Vladimíra Řáhová Dr. Alena Týmalová
Engelbert Midler Ing. Jiří Slaměník Ing. Květoslav Kubík
Rudolf Tardík MUDr. Vratislav Vrzal Ing. Želimír Procházka, CSc.
Božena Gürtlerová Augustin Drobílek Ing. Stanislav Šimek
Ing. Jaroslav Kobera Doc. PhDr. Iva Švarcová, CSc. Ing. Stanislav Kain, CSc.